top of page

Termeni si conditii pentru inchiriere remorca transport motocicleta, marfa sau ATV de la Remorent.ro

 

Odata cu inchirierea unei remorci pentru transport motociclete, ATV sau marfa de la www.remorent.ro clientul este de acord cu urmatoarele:
I. DURATA CONTRACTULUI
1. Durata contractului este cea specificata in anexa, de la data predarii remorcii inchiriate catre locatar, inclusiv, pana la data returnarii catre locator, inclusiv. Perioada minima de inchiriere este de 24 de ore. Depasirea termenului de returnare a remorcii inchiriate cu mai mult de 3 (trei) ore atrage dupa sine prelungirea contractului cu inca 24 ore. Orice intarziere peste termenul de returnare aremorcii inchiriate stabilit in anexa va fi comunicata in scris proprietarului la adresa de e-mail: remorent.office@gmail.com prin mesaj text sau telefonic In caz contrar, orice intarziere a predarii remorcii va fi comunicata organelor competente de politie si procuratura!
Prelungirea contractului de inchiriere remorca transport motocicleta, ATV sau marfa se face in functie de disponibilitatile pentru perioada pentru care se solicita prelungirea iar pretul chiriei este calculat in conformitate cu prevederile prezentului contract. In cazul in care locatorul nu este notificat despre prelungirea perioadei de inchiriere stipulata in anexa cu cel putin 12 ore inainte, locatarul (chiriasul) isi asuma riscul unor eventuale cheltuieli suplimentare prilejuite de inlocuirea remorcii, in cazul in care aceasta a fost in prealabil programata pentru o alta inchiriere
Locatorul (prestatorul) preda remorca inchiriata chiriasului in bune conditii de functionare, fara defectiuni, spalata, la sediul remorent.ro sau locul stabilit de comun acord.
Remorca inchiriata este returnata de catre chirias spalat Pentru situatia in care, din motive obiective, locatarul (chiriasul) nu poate preda remorca spalata acesta va achita suma de 10 (zece) EUR.

 

II. PRETUL CONTRACTULUI/PLATI
Locatarul (chiriasul) va plati catre Locator (Prestator) chiria specificata in anexa (conform timpului de inchiriere notat ), si, dupa caz, taxa de predare/primire in afara orelor de program; Perioada minima de inchiriere remorci transport motociclete, ATV sau marfa este de o zi (24 ore); Plata chiriei se face la ridicarea remorcii de catre locatar.

 

III. REGULI DE EXPLOATARE
Locatarul (chiriasul) este de acord ca remorca inchiriata nu trebuie folosita in urmatoarele situatii: .
a) Incalcand regulile referitoare la circulatia vehiculelelor in Romania (ex: incalcand semnificatia indicatorului “STOP”, a luminii semafoarelor, a limitei de viteza admisa, intrarea pe contrasens sau pe strazi ce au indicatorul “Sens Interzis” etc).
b) Pentru subinchiriere, transport de marfuri in scopul obtinerii de foloase materiale;
c) Incalcand specificatiile din documentele remorcii cu privire la greutatea maxima admisa sau fara respectarea instructiunilor producatorului;)
d) Folosind remorca inchiriata in afara carosabilului, pe drumuri neamenajate, inundate sau teren accidentat;
e) Efectuind reparatiile la o alta unitate decat cea recomandata de proprietar;

 

IV. RASPUNDEREA CHIRIASULUI
Chiriasul raspunde si este de acord sa despagubeasca cheltuielile sau pierderile de valoare cauzate de:
a) Exploatarea sau intretinerea incorecta a remorcii inchiriate;
b) Avarii produse rotii de rezerva, a uneltelor si accesoriilor livrate odata cu remorca inchiriata;
c) Avarii care sunt produse cu intentie sau produse ca urmare a incalcarii dispozitiilor legale, chiar daca remorca inchiriata nu a fost folosita pe un drum public;
d) Avarii aparute in timpul savarsirii unei infractiuni sau contraventii de catre chirias;
e) Avarii produse de sofer cand acesta incearca sa scape de arestare sau o alta pedeapsa, neoprind la semnalul politistilor sau altor organe abilitate;
Chiriasul este raspunzator privind amenzile si contraventiile din trafic sau alte incalcari ale legii vizand folosirea remorcii inchiriate si este de acord ca locatorul sa furnizeze toate datele sale organelor de politie sau altor organe ale statului;
Chiriasul raspunde pentru furtul sau tentativa de furt a remorcii inchiriate daca aceasta nu este comunicata celei mai apropiate unitati de politie.
In cazul pierderii/deteriorarii certificatului de inmatriculare va achita o taxa de 100 euro.

 

V. RASPUNDERI
Proprietarul nu raspunde de pierderile provocate direct sau indirect chiriasului prin defectarea remorcii inchiriate si nici in cazul pierderii unor obiecte ale chiriasului aflate pe aceasta

 

VII. MASURI CE URMEAZA A FI INTREPRINSE DE CHIRIAS IN CAZ DE ACCIDENT, FURT SAU AVARII

Chiriasul este de acord sa apere interesele proprietarului si ale societatii de asigurare in caz de accident, furt sau dauna:
a) prin obtinerea numelor si adreselor celor implicati in accident, martorilor sau tertilor;
b) asigurandu-se ca remorca inchiriata nu va fi lasata nesuptravegheata;
c) informand telefonic imediat pe proprietar si organele de politie in cel mult 2 (doua) ore de la un astfel de eveniment.
Urmatoarele documente trebuie solicitate de la cea mai apropiata sectie de politie, imediat dupa producerea accidentului sau furtului:
a) Proces verbal sau anexa acestuia (Anexa 2) semnata de politistul care a instrumentat cazul, cu stampila unitatii de politie respectiva;
b) O dovada din care sa reiasa ca soferul nu conducea sub influenta alcoolului sau altor substante interzise;
c) Autorizatia de reparatie a vehicolului semnata de politistul care a instrumentat cazul, cu stampila unitatii de politie respectiva.
d) Copie dupa cuponul de asigurare RCA (raspundere civila auto) al vehicolului condus de soferul vinovat de producerea accidentului (daca este cazul) si un exemplar din „formularul de constatare amiabila”completat integral.
Daca locatarul (chiriasul) nu va obtine documentele solicitate mai sus sau daca acesta este responsabil de incalcarea legilor romane, inclusiv a celor cu privire la regimul circulatiei pe drumurile publice, sau daca acesta sau persoane in legatura cu acesta actioneaza in contradictie cu termenii prezentului contract, va fi considerat responsabil de intreaga paguba.

 

Vl. ÎNCETAREA CONTRACTULUI INCHIRIERE REMORCA

Contractul inceteaza in urmatoarele situatii:
a) De drept, la data specificata in anexa sa.
b) Prin acordul comun al celor 2 parti;
c) Prin hotarârea unilaterala a locatorului, daca se constata încalcarea de catre locatar a prevederilor prezentului Contract.

 

Vll. LEGEA APLICABILA
Prezentul contract se supune legilor romane in vigoare. Orice neîntelegere cu privire la executarea prezentului contract va fi solutionata de instantele competente.
Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.
Prin semnarea anexei, locatarul confirma ca a preluat remorca cu datele mentionate in perfecta stare de functionare si cu mentiuni facute pentru eventualele probleme semnalate la momentul predarii/preluarii.

 

Vlll. OBSERVATII
Toate preturile din prezentul contract sunt in EUR, si sunt platibile in lei, la cursul BNR din ziua platii.

 

lX. FORTA MAJORA
In caz de forta majora (eveniment imprevizibil, insurmontabil, independent de vointa partilor, intervenit ulterior incheierii contractului), partea care invoca aparitia evenimentului este exonerata de raspundere.
Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 24 ore, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

 

bottom of page